Čo je IPfon ?

IPfon je skrátený názov pre telefonovanie cez IP, teda cez internetový protokol. Tento je moderný spôsob prenosu telefónnych hovorov cez dátové siete postupne nahrádza všetky staršie riešenia, a v nasledujúcich desaťročiach bude nepochybne najčastejšie používaným spôsobom telefonovania.

IPfon je tiež názov slovenskej firmy - poskytovateľa verejných telefónnych služieb cez IP. Služby IPfon je možné využívať v sieťach vybraných poskytovateľov širokopásmového pripojenia (zmluvných parterov IPfonu), alebo tiež cez verejný internet. Podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR z roku 2013 a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb roku 2018 je IPfon s.r.o. jedným z významných poskytovateľov pevnej telefónnej siete v SR.

S viac ako desaťročnými skúsenosťami s IP telefóniou sme pre Vás postavili a prevádzkujeme sieť s veľmi vysokou spoľahlivosťou, ktorá môže bez problémov súťažiť s ktoroukoľvek sieťou v SR. Ústredne IPfon sú umiestnené v Bratislave a Košiciach, majú viacnásobné pripojenie k dátovým sieťam, zálohu napájania cez UPS aj dieselagregát, a sú prevádzkované na starostlivo vyberaných zariadeniach s vysokou spoľahlivosťou. Sieť IPfon je navrhnutá tak, aby bola odolná aj voči poruchám v sieťach iných poskytovateľov, a aby boli Vaše hovory podľa možností vždy úspešne spojené.