Ponuka služieb

Telefónna linka cez IP

Základnou službou v sieti IPfon je telefónna linka na príjem a uskutočňovanie volaní. Poskytujeme ju cez širokopásmové siete a internet, s použitím protokolu SIP, ktorý je štandardom v IP telefónii. K službe IPfon je možné prideliť telefónne čísla na bežných slovenských predvoľbách, alebo tiež preniesť existujúce čísla z iných sietí. Koncovým zariadením môže byť pevný IP telefón, mobilný smart telefón, telefónna ústredňa, prevodník rozhraní (na analóg alebo ISDN), prípadne aplikácia v počítači alebo smartfóne.

Špeciálne čísla

Chcete podporiť svoje podnikanie špeciálnym telefónnym číslom? V sieti IPfon môžete získať nielen ľahko zapamätateľné čísla (tzv. strieborné a zlaté čísla), ale aj čísla so špeciálnou tarifikáciou. Špeciálne čísla s predvoľbou 0800 môžu volať užívatelia bezplatne, náklady na volanie znáša volaný. Čísla s predvoľbou 0900 sú naopak spoplatnené pre volajúcich vyššou sadzbou, a volaný získava časť z ceny takéhoto volania - touto formou môže volajúci jednoducho zaplatiť volanému za službu poskytovanú cez telefón. Skrátené čísla 16XXX, 17XXX a 18XXX môžete využiť pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ako sú informačné služby, taxislužby a podobne. V sieti IPfon je možné prevádzkovať akékoľvek telefónne čísla z číslovacieho plánu Slovenskej republiky.

SMS služby

Cez SMS môžete pohodlne a rýchlo odoslať krátku informáciu vašim obchodným partnerom, zákazníkom, zamestnancom či priateľom. Cez sieť IPfon môžete odosielať stovky alebo tisíce správ v priebehu krátkej chvíle, vo výhodnejšej cene ako pri odosielaní cez mobilný telefón. Na odosielanie správ môžete použiť náš webový portál www.sms-brana.sk, a tiež rozhranie API, cez ktoré môžete odosielať SMS z vašich serverov a systémov.

Virtual PBX

Podľa požiadaviek tých najnáročných zákazníkov sme uplynulé desaťročie vyvíjali a zdokonaľovali naše vlastné riešenie IP telefónnych ústrední, ktoré dnes ponúkame pod názvom VirtualPBX. Ústredňu od IPfonu môžte mať plne virtualizovanú - prevádzkovanú v našom cloude, alebo fyzickú - v podobe zariadenia vo vašej prevádzke. Pre náročných ponúkame zdvojenie ústrední, ktoré umožňuje nepretržitú prevádzku aj pri údržbe či poruche. Podporujeme pripojenie všetkých bežných značiek IP telefónov a všetky pokročilé funkcie ústrední, ktoré si naši klienti kedy zažiadali, vrátane Full-HD videokonferencií, spojovateľského pracoviska na PC, či pokročilého smerovania a odkláňania volaní. Či už potrebujete malú virtuálnu ústredňu pre pár klapiek, alebo robustné a spoľahlivé riešenie pre tisícku klapiek s miliónom hovorov mesačne, ste na správnej adrese.

Virtual FAX

Potrebujete prijímať a odosielať faxy? Okrem faxovania cez bežné faxové prístroje môžete teraz využiť aj modernejší Virtual FAX. Faxové číslo prepojíme s vašimi e-mailovými schránkami alebo firemným informačným systémom, a prijímanie aj odosielanie faxov vybavíte pohodlne cez počítač, tablet alebo smartfón. Namiesto obsluhovania faxového prístroja a vkladania papierových dokumentov jednoducho priložíte PDF do e-mailovej správy a odošlete na adresu Virtual FAXu. A ak niekto pošle fax vám, dostanete ho ako PDF súbor do vašej e-mailovej schránky.