Ponuka služieb

Telefónna linka cez IP

Základnou službou v sieti IPfon je telefónna linka na príjem a uskutočňovanie volaní. Poskytujeme ju cez širokopásmové siete a internet, s použitím protokolu SIP, ktorý je štandardom v IP telefónii. K službe IPfon je možné prideliť telefónne čísla na bežných slovenských predvoľbách, alebo tiež preniesť existujúce čísla z iných sietí. Koncovým zariadením môže byť pevný IP telefón, mobilný smart telefón, telefónna ústredňa, prevodník rozhraní (na analóg alebo ISDN), prípadne aplikácia v počítači alebo smartfóne.

Špeciálne čísla

Chcete podporiť svoje podnikanie špeciálnym telefónnym číslom? V sieti IPfon môžete získať nielen ľahko zapamätateľné čísla (tzv. strieborné a zlaté čísla), ale aj čísla so špeciálnou tarifikáciou. Špeciálne čísla s predvoľbou 0800 môžu volať užívatelia bezplatne, náklady na volanie znáša volaný. Čísla s predvoľbou 0900 sú naopak spoplatnené pre volajúcich vyššou sadzbou, a volaný získava časť z ceny takéhoto volania - touto formou môže volajúci jednoducho zaplatiť volanému za službu poskytovanú cez telefón. Skrátené čísla 16XXX, 17XXX a 18XXX môžete využiť pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb, ako sú informačné služby, taxislužby a podobne. V sieti IPfon je možné prevádzkovať akékoľvek telefónne čísla z číslovacieho plánu Slovenskej republiky.

SMS služby

Cez SMS môžete pohodlne a rýchlo odoslať krátku informáciu vašim obchodným partnerom, zákazníkom, zamestnancom či priateľom. Na hromadné odosielanie správ slúži SMS API, ktorým môžete prepojiť vaše servery a systémy na sieť IPfon, a odosielať aj stovky alebo tisíce správ v priebehu krátkej chvíle, vo výhodnejšej cene ako pri odosielaní cez mobilný telefón.

Virtual FAX

Potrebujete prijímať a odosielať faxy? Okrem faxovania cez bežné faxové prístroje môžete teraz využiť aj modernejší Virtual FAX. Faxové číslo prepojíme s vašimi e-mailovými schránkami alebo firemným informačným systémom, a prijímanie aj odosielanie faxov vybavíte pohodlne cez počítač, tablet alebo smartfón. Namiesto obsluhovania faxového prístroja a vkladania papierových dokumentov jednoducho priložíte PDF do e-mailovej správy a odošlete na adresu Virtual FAXu. A ak niekto pošle fax vám, dostanete ho ako PDF súbor do vašej e-mailovej schránky.