Prenositeľnosť čísel

Informácie k prenositeľnosti čísel

Preniesť medzi sieťou IPfon a inými sieťami si môžete všetky čísla, na ktoré sa vzťahuje prenositeľnosť - teda čísla pevných liniek, mobilné čísla, a negeografické čísla (napr 0800, 0900 a iné).

Overenie prevádzkovateľa čísla

Ak si chcete overiť, v ktorej sieti je telefónne číslo prevádzkované, zadajte ho na tomto mieste: